H

Hoera, het wordt Lente, ook in de Frederik Lintsstraat …


In het kader van ons Kom op voor je wijk project, de Klimaatstraat, droomden wij ervan om in het voorjaar 2020 te starten met onze FLINTSTUIN. Een heuse buurtmoestuin op de Weeshuissite. Covid, maar ook heel wat over en weer onderzoek hebben stokken in de wielen gestoken. Belangrijk was de vaststelling dat het uitgraven van de bestaande grond tot een diepte van 50cm financieel niet haalbaar is voor onze buurtfinanciën.

Wat blij waren wij dan ook toen wij, vanuit Zorg Leuven, het aanbod kregen om onze Flintstuin aan te leggen op het vrijgekomen perk op de hoek van de WZC site, naast het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy. Wij krijgen ongeveer 300m2 ter beschikking om te zaaien, te planten en te oogsten. In de overeenkomst met Zorg Leuven staat het engagement van onze Flintsbuurt om, samen met het Lokaal Dienstencentrum, de bewoners WZC E Remy en de peuters van DoRemy in de mate van het mogelijke te betrekken bij de werking van deze buurtmoestuin.

De werkgroep Flintstuin zorgt voor duidelijke afspraken met vrijwillige medewerkers, planning van de werken en verkoop van de opbrengsten. Deze afspraken verneemt u later via deze nieuwsbrieven. Intussen zijn er plannen voor de aanleg gemaakt, is het tuinhuisje besteld en worden eerstdaags de materialen geleverd voor de aanleg van de plantenbakken.

Medewerkers gezocht! Voor de aanleg van deze plantenbakken en later ook voor de opbouw van het tuinhuisje zoeken wij buren die de handen uit de mouwen willen steken. Graag een seintje aan jac.geyens@gmail.com voor de medewerkers die op zaterdag 13 maart vanaf 9u30 willen helpen om de plantenbakken in elkaar te steken. Geef jouw naam op voor donderdagmorgen zodat wij een werkplanning kunnen opmaken en een oproep kunnen doen voor nodige materialen om de constructie te doen. Materialen die nodig zijn voor constructie zoals hopen hamer, cirkelzaag, elektrische schroevendraaier, schoppen en harken, kruiwagens. Elektriciteit is ter plaatse beschikbaar. Ook voor hulp bij het zaaien en planten kunnen vrijwilligers zich opgeven. Deze kunnen zich melden bij isabelle.penne@skynet.be en bij katleen.delaet@telenet.be

Gezien de COVID maatregelen van de overheid zullen wij ook in kleine teams van maximum 10 personen moeten werken met de nodige afstand. Wij kijken uit naar jullie reacties!

Het Flintstuin team, Isabelle, Katleen, MThérèse, Lambert, Steven, Johan en vele anderen?
Jac Geyens

CategoriesGroen