K

Klimaatstraat met een buurtmoestuin!?

Een heuse buurtmoestuin op de parking van de Weeshuissite: inderdaad een van de projecten van ons Kom op voor je wijk plan van dit jaar. Tot nog toe is van deze moestuin niets te zien, maar …

zopas ontvingen wij de goedgekeurde huurovereenkomst voor een deel van de Weeshuissite, 20 x 25m, dus 500m2 groot, waarop wij de buurtmoestuin zullen aanleggen. De stedelijke Groendienst zal de eerste werken doen, grondfrezen en omheining plaatsen, en dan kunnen wij aan de slag om het plantwerk te doen. Intussen doen wij een aanvraag om de container en toebehoren te mogen plaatsen.

Heb jij groene vingers en wil je meewerken? Meld je dan aan bijj Jac, Katleen of Isabelle, die dit project mee vorm zullen geven

In oktober 2019 werden de eerste contacten gelegd met AGSL voor de aanvraag om een perceel van de parking te mogen gebruiken voor dit Groen project. In december werden er grondstalen genomen om te onderzoeken of de bedoelde ondergrond niet gecontamineerd zou zijn. Resultaat: geen bevuiling, dus bruikbaar voor moestuin.

In voorjaar 2020 ontvingen wij een ontwerp van huurovereenkomst voor een perceel van 500m2, gelegen achter de glascontainers. Afspraak met de groendienst van Stad Leuven is dat zij de omheining en de tuin zouden aanleggen. Het voorgestelde huurcontract zou dan moeten goedgekeurd worden door AGSL, het bestuur van het OCMW en het gemeentebestuur vooraleer wij als buurt ook ons handtekening kunnen plaatsen. Op dat moment strooide Corona roet in het eten en werd het proces vertraagd. Maar nu kunnen we dus verdere stappen zetten!

We vragen een vergunning aan voor een container, zodat wij ruimte hebben voor alle materialen nodig om te werken in de moestuin. Hierin zou er ook plaats zijn om onze Flintsbakfiets een onderdak te bieden, van elektriciteit voorzien door de zonnepanelen op het dak van de container. Extra watercontainers zijn ook nodig om zeker te zijn dat planten voldoende vocht zouden krijgen tijdens warme dagen.

Begin maart werden de eerste zaden geplant om snel met stevige plantjes van tomaten, paprika’s en pompoenen te kunnen starten. Die plantjes groeien nu bij enkele buren met groene vingers. Intussen werden er nieuwe zaden geplant … wij geven de hoop niet op om nog dit jaar te starten met onze buurtmoestuin!

Als het een van de komende dagen goed zou regenen kunnen wij alvast een heel bloemenveld inzaaien op de Weeshuissite! Wie doet mee? Laat het weten op corona@klimaatstraat.be!

Jac

CategoriesGroen