A

Afspraken over de buurtmoestuin

De werkgroep Flintsmoestuin (Jac, Katleen en Isabelle) stelde een afsprakennota op over de moestuin en de verdeling van de oogst.

Meer dan 20 buren zijn al opgenomen in de whatsappgroep Flintstuinierders. Wil jij ook mee (leren) tuinieren? Laat het weten aan Katleen, Isabelle of een andere flintstuinierder. Je komt dan mee in de whatsappgroep die berichtjes uitwisselt over de werken en verneemt wat en wanneer gebeurt.

CategoriesGroen